โปรดกรอกข้อมูลเพื่อสมัครรถแลกเงิน

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อสมัครรถแลกเงิน

รถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ ให้วงเงินสูง ดอกต่ำ อนุมัติไว บริการถึงที่ แถมมีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายด้วย

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

รถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์ ให้วงเงินสูง ดอกต่ำ อนุมัติไว บริการถึงที่ แถมมีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายด้วย

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้าพเจ้ารับทราบนโยบายในการดูแลและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเข้มงวด

หมายเหตุ
• ลูกค้าสามารถทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคารทหารไทยธนชาต www.ttbbank.com/th/policy/privacyy
• ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล dpo@ttbbank.com
• ธนาคารจะเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็นเวลา 10 ปี หลังจากลูกค้าเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่