รายละเอียดความคุ้มครอง

เงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ 2+ เซอร์ไพร์ส และ 3+ เซอร์ไพร์ส (ลูกค้าต่ออายุขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการ)
  • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 13 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2563
  • สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
  • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกรมธรรม์ที่อาจจะส่งผลถึงโปรโมชั่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่งของสมนาคุณตามความเหมาะสม
  • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
  • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ