About As

YimDeal แพลตฟอร์มที่ช่วยในการเพิ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้ม สนใจ สินค้าหรือบริการ และส่งข้อมูลของลูกค้าเป้าหมายไปยังเว็บไซต์ของคุณ ผ่านระบบ Affiliate (ตัวแทนระบบพันธมิตร)

YimDeal รองรับผลิตภัณฑ์และบริการในหลากหลายรูปแบบทั้ง ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน, ประกัน หรือ อสังหาริมทรัพย์ โดยที่เราช่วยให้ธุรกิจของท่านได้รับ Lead ที่มีคุณภาพและได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจาก YimDeal แล้ว โดยผู้ที่เป็นตัวแทนระบบพันธมิตร Affiliate จากเว็บไซต์ SellZabuy พร้อมจะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของท่านไปโปรโมทยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านการทำการตลาดออนไลน์ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นพันธมิตร Affiliate กับทาง YimDeal สามารถสมัครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่นี่